بسیار بارها

چه بسیار بارها که عشق درمانم کرده و نفهمیده ام.

شاید از بلند همتی عشق است که رنج و دردش را آشکارا می دهد و موهباتش را به پنهانی. رنج های عشق را برای همیشه در خاطر نگه می داریم و موهبات بی شمارش را نمی بینیم. چه بسیار بارها که شاید عشق تو نجاتم داده باشد از تلخی شبی و اصلاً نفهمیده باشم.

عشق نیز اهل درد است. صبور است و بریده. 

منبع اصلی مطلب : کهف
برچسب ها : بسیار بارها
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : از موهبات عشق [یادداشت شخصی]